Bu sözleşme, Marjin.NET'in müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Marjin.NET, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR
Mehmet Karahan - Dostkar Kerestecilik ve Bilgisayar Teknik Danışmanlık Hizmetleri
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Marjin.NET" olarak anılacaktır.
Adres: Karabaş Mah. Belde Sok. No:5 Ekşi İş Merkezi 4/409 İzmit- Kocaeli
Vergi Dairesi: Gölcük
Vergi Sicil No: 47290476986

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Marjin.NET'in online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri'nin Marjin.NET'in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER
Marjin.NET, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Marjin.NET'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Marjin.NET'e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Marjin.NET'e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Marjin.NET'in SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Marjin.NET, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Marjin.NET hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Marjin.NET, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Marjin.NET her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Marjin.NET web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Marjin.NET servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR (AKSİ BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ)

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Marjin.NET'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Marjin.NET, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Marjin.NET'e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda,
müşteriye ait Marjin.NET'da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Marjin.NET'e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Marjin.NET'e iletecektir.

Marjin.NET, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Marjin.NET, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

Marjin.NET'in SINIRLI SORUMLULUĞU
Marjin.NET MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.
BUNUNLA BERABER, Marjin.NET SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Marjin.NET'in SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

Marjin.NET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Marjin.NET kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Marjin.NET'in onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Marjin.NET hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
Marjin.NET, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.
Bu durumda, müşterinin Marjin.NET'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya Marjin.NET Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Marjin.NET, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Marjin.NET sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Marjin.NET'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Marjin.NET Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Marjin.NET Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, http://www.marjin.net/servis-kullanim-sozlesmesi.marjin web adresinde yayınlanmaktadır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Marjin.NET'in http://www.marjin.net adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Marjin.NET servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kocaeli (Gölcük) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Kocaeli İcra Müdürlükleri yetkilidir.